Universitats i màsters

La Cooperativa Humanitaria - Universidades y másters

Oferim xerrades divulgatives, tallers introductoris i cursos formatius sobre la cooperació al desenvolupament i l'acció humanitària. La durada i el contingut es defineixen en funció de les necessitats i els interessos del col·lectiu a qui van dirigits.

Aquestes sessions i cursos estan orientats a introduir els aspectes bàsics que conformen una resposta a crisis humanitàries en general o dedicat a tractar específicament un o diversos components bàsics d'aquesta resposta com poden ser salut, nutrició, epidemiologia, logística, gestió del cicle de projecte, avaluació o gestió de la seguretat.

Capacitar i formar el personal mèdic i sanitari en postgraus, màsters de medicina tropical, escoles d'infermeria, residents de diferents especialitats o especialistes en actiu.

  • Comprendre els principals reptes, claus polítiques i d'economia a l'ajuda humanitària. Com garantir l'...
De 20 a 40 hores
Presencial i online
Castellà, català, anglès i francès

Incidir en l'evolució del lideratge directiu, en la gestió efectiva de projectes i d'equips d'alt rendiment mitjançant la identificació i desenvolupament d'habilitats, capacitats i valors com ara la integració, el lideratge, el treball en equip, la cohesió o el compromís.

Així mateix,...

De 3 a 7 hores
Presencial
Castellà, català, anglès i francès
PDF icon Descargar ficha (571.81 KB)