Serveis de consultoria

La Cooperativa Humanitària vol contribuir a millorar la qualitat de la resposta de les ONGI davant de crisis humanitàries aportant l'experiència i el coneixement tècnic dels diferents professionals amb perfils multidisciplinaris i una àmplia experiència en l'ajuda humanitària per tal d’avaluar i analitzar possibles aspectes de millora i proposar alternatives per a la transformació.

Durada:
Variable segons els termes de referència
Idiomes:
Castellà, català, anglès i francès

Objectius

 • Avaluar i analitzar procediments interns de gestió i tècnics.
 • Proposar alternatives als punts de millora identificats.
 • Dissenyar i implementar activitats formatives i de divulgació interna.

Contingut

La Cooperativa Humanitària compta amb un equip multidisciplinari amb una àmplia experiència en la resposta a emergències humanitàries en diferents contextos que poden contribuir i assessorar en aspectes de gestió i tècnics com:

 • Procediments interns de gestió de projectes
 • Gestió de la seguretat
 • Aspectes tècnics medicosanitaris
 • Aspectes tècnics logístics i de cadena d'aprovisionament
 • Activitats formatives específiques per al desenvolupament de personal
 • Plans de contingència i de resposta a emergències

Metodologia

La metodologia utilitzada en cada avaluació o servei de consultoria dependrà dels objectius que tingui aquesta, però en qualsevol cas, el procés inclourà sempre les fases essencials de:

 • Diagnòstic
 • Recollida de dades quantitatives i qualitatives
 • Anàlisi d'impacte
 • Definició de recomanacions i pla d'acció

Experiència prèvia

 • Audit logistique de la mission Niger pour MSF-OCBA
PDF icon Descargar ficha (405.54 KB)
PDF icon Download datasheet (405.54 KB)
PDF icon Descarregar fitxa (405.54 KB)