Formació tècnica sanitària

La Cooperativa Humanitària compta amb un equip de professionals humanitaris capaços de dissenyar i implementar diferents tipus de formacions medicosanitàries dirigides a organitzacions humanitàries que busquin capacitar el seu personal, incrementar la seva capacitat i millorar la qualitat de la seva resposta davant d'emergències medicosanitàries.

Durada:
De 20 a 40 hores
Modalitat:
Presencial
Idiomes:
Castellà, català, anglès i francès

Objectius

Capacitar i formar el personal mèdic i sanitari d'organitzacions humanitàries presents al terreny.

Contingut

Els continguts de cada formació es definiran d'acord amb les necessitats, estratègies operacionals i polítiques tècniques d'implementació de cada organització humanitària.

La formació pot tractar els següents temes de manera més genèrica o especialitzada segons la durada desitjada:

 • Avaluació ràpida d’emergències: investigació i detecció d'alertes.
 • Gestió i implementació d'activitats mèdiques i de salut mental en emergències, tant en situacions de conflicte com en desastres naturals.
 • Gestió de resposta a epidèmies en situacions d'emergència. Aspectes curatius i preventius.
 • Gestió i coneixement de diferents estratègies de resposta davant de crisis nutricionals.

Metodologia

Les metodologies definides i utilitzades es basen en l'aprenentatge vivencial, partint dels principis d'horitzontalitat i participació.

Els formadors de la Cooperativa Humanitària posen a disposició de l'estudiant els seus coneixements i experiències adquirides sobre el terreny per tal d’afavorir l'aprenentatge significatiu i potenciar que l'estudiant s'involucri activament en la seva experiència d'aprenentatge.

En el disseny i la implementació de tots els cursos tècnics sanitaris busquem oferir la màxima qualitat formativa i facilitar la integració de nous coneixements. Amb aquest objectiu, integrem diferents tècniques d'aprenentatge que inclouen:

 • Estudis de cas basats en emergències humanitàries reals i experiències pròpies
 • Discussions de grup
 • Simulacions o demostracions amb l'ús de materials originals
 • Jocs de rol
 • Exercicis individuals i grupals d'habilitats pràctiques
 • Disseny de mètodes de projectes o projectes d'acció

Experiència prèvia

 • Disseny parcial del nou PPD Mèdic per a Metges Sense Fronteres Espanya
PDF icon Descargar ficha (1.5 MB)