Formació tècnica logística

La Cooperativa Humanitària compta amb un equip de professionals humanitaris capaços de dissenyar i implementar diferents tipus de formacions logístiques adreçades a organitzacions humanitàries que busquin formar el seu personal, incrementar la seva capacitat i millorar la qualitat de la seva resposta davant d'emergències humanitàries.

Durada:
De 20 a 40 hores
Modalitat:
Presencial
Idiomes:
Castellà, català, anglès i francès

Objectius

Capacitar i formar el personal logístic d'organitzacions humanitàries presents al terreny.

Contingut

Els continguts de cada formació es definiran d'acord amb les necessitats, estratègies operacionals i polítiques tècniques d'implementació de cada organització humanitària.

La Cooperativa Humanitària compta amb especialistes en diferents sectors de la logística humanitària que poden dissenyar i impartir formacions relacionades amb:

 • Gestió i implementació de la logística de suport a projectes humanitaris.
 • Cadena d'aprovisionament en situacions d'emergència.
 • Disseny i implementació d'estratègies de distribució.
 • Disseny i implementació d'estratègies de vacunació massiva.
 • Disseny i implementació d'estratègies d'activitats d'aigua i sanejament.
 • Disseny i implementació d'activitats de refugi i planificació d'assentaments.

Metodologia

Les metodologies definides i utilitzades es basen en l'aprenentatge vivencial, partint dels principis d'horitzontalitat i participació.

Els formadors de la Cooperativa Humanitària posen a disposició de l'estudiant els seus coneixements i experiències adquirides sobre el terreny per tal d’afavorir l'aprenentatge significatiu i potenciar que l'estudiant s'involucri activament en la seva experiència d'aprenentatge.

En el disseny i implementació de tots els cursos logístics tècnics busquem oferir la màxima qualitat formativa i facilitar la integració de nous coneixements. Amb aquest objectiu, integrem diferents tècniques d'aprenentatge que inclouen:

 • Estudis de cas basats en emergències humanitàries reals i experiències pròpies
 • Discussions de grup
 • Simulacions o demostracions amb l'ús de materials originals
 • Jocs de rol
 • Exercicis individuals i grupals d'habilitats pràctiques
 • Disseny de mètodes de projectes o projectes d'acció

Experiència prèvia

 • PPD Logístic per a Metges Sense Fronteres
 • Disseny i implementació de nou PPD Logístic per a Metges Sense Fronteres
 • Logística Humanitària d'Emergències per IDHA Fordham University
PDF icon Descargar ficha (550.22 KB)
PDF icon Download datasheet (550.22 KB)
PDF icon Descarregar fitxa (550.22 KB)