Formació en gestió d'emergències humanitàries

La Cooperativa Humanitària compta amb un equip de professionals humanitaris de diferents perfils tècnics (coordinació d'emergències, gestió de seguretat, tècnics medicosanitaris, tècnics logístics, tècnics en aigua i sanejament i especialistes en aprovisionament), capaços de dissenyar i implementar diferents tipus de formacions enfocades a la gestió d'emergències humanitàries dirigides a organitzacions que busquin formar el seu personal, incrementar la capacitat i millorar la qualitat de la seva resposta davant de diferents escenaris d'emergència.

Durada:
De 20 a 40 hores
Modalitat:
Presencial
Idiomes:
Castellà, català, anglès i francès

Objectius

Capacitar i formar, a nivell tècnic i operacional, el personal directament o indirectament involucrat o amb la intenció d’involucrar-se en la resposta a emergències humanitàries sobre el terreny.

Contingut

Els continguts de cada formació es definiran d'acord amb les necessitats, estratègies operacionals i polítiques d'implementació de cada organització humanitària.

La formació pot desenvolupar els següents temes de manera genèrica o més en detall segons la durada establerta:

 • Avaluació inicial de necessitats en emergències.
 • Estratègies de resposta a epidèmies. Campanya de vacunació massiva.
 • Estratègies de resposta a malnutrició.
 • Estratègies de resposta a desastres naturals.
 • Estratègies de resposta a emergències complexes.

Metodologia

Les metodologies definides i utilitzades es basen en l'aprenentatge vivencial, partint dels principis d'horitzontalitat i participació.

Els formadors de la Cooperativa Humanitària posen a disposició de l'estudiant els seus coneixements i experiències adquirides en el  terreny per així afavorir l'aprenentatge significatiu i potenciar que l'estudiant s'involucri activament en la seva experiència d'aprenentatge.

En el disseny i implementació de tots els cursos logístics tècnics busquem oferir la màxima qualitat formativa i facilitar la integració de nous coneixements. Amb aquest objectiu, integrem diferents tècniques d'aprenentatge que inclouen:

 • Estudis de cas basats en emergències humanitàries reals i experiències pròpies
 • Discussions de grup
 • Simulacions o demostracions amb l'ús de materials originals
 • Jocs de rol
 • Exercicis individuals i grupals d'habilitats pràctiques
 • Disseny de cicle de projecte o projectes d'acció

Experiència prèvia

 • ERT (Emergency Response Training) per a MSF, secció suïssa i espanyola
PDF icon Descargar ficha (528.17 KB)
PDF icon Download datasheet (528.17 KB)
PDF icon Descarregar fitxa (528.17 KB)