Organitzacions Humanitàries

La Cooperativa Humanitaria - Organizaciones humanitarias

Desitgem contribuir a millorar la qualitat i incrementar la capacitat de resposta a crisis humanitàries d'organitzacions presents sobre el terreny. Els nostres coneixements i la nostra sòlida experiència ens permeten oferir serveis de qualitat mitjançant el disseny i la implementació de formacions específiques i serveis de consultoria de diferents temes.

Sempre des de la complementarietat i l'optimització de recursos, tant humans com materials, amb el compromís de no competir pels recursos disponibles per a les organitzacions humanitàries.

Capacitar i formar el personal logístic d'organitzacions humanitàries presents al terreny.

De 20 a 40 hores
Presencial
Castellà, català, anglès i francès
PDF icon Descargar ficha (550.22 KB)

Capacitar i formar, a nivell tècnic i operacional, el personal directament o indirectament involucrat o amb la intenció d’involucrar-se en la resposta a emergències humanitàries sobre el terreny.

De 20 a 40 hores
Presencial
Castellà, català, anglès i francès
PDF icon Descargar ficha (528.17 KB)

Capacitar i formar el personal d'organitzacions humanitàries amb responsabilitat en la gestió de la seguretat d'equips per desenvolupar un pla de seguretat i recursos per tal que l'equip accepti aquest pla.

De 3 a 5 dies
Presencial
Castellà, català, anglès i francès
PDF icon Descargar ficha (528.17 KB)
  • Avaluar i analitzar procediments interns de gestió i tècnics.
  • Proposar alternatives als punts de millora identificats.
  • Dissenyar i implementar activitats formatives i de divulgació interna.
Variable segons els termes de referència
Castellà, català, anglès i francès
PDF icon Descargar ficha (405.54 KB)

Capacitar i formar el personal mèdic i sanitari d'organitzacions humanitàries presents al terreny.

De 20 a 40 hores
Presencial
Castellà, català, anglès i francès
PDF icon Descargar ficha (1.5 MB)
  • Comprender y asimilar conceptos básicos de la seguridad y de su gestión.
  • Identificar vulnerabilidades personales y colectivas y comprender como estas afectan a la exposición frente a amenazas presentes en el entorno.
  • Desarrollar una mayor sensibilidad hacia el entorno...
12 horas. 13, 14, 15 y 16 de Octubre de 2020
Virtual
Español

Los participantes del HEAT aprenden principalmente a reconocer, analizar y evitar riesgos; si sucede lo peor, se les enseña a reaccionar de una manera que maximice su probabilidad de sobrevivir. Esto incluye:

  • Comprender y asimilar conceptos básicos de la seguridad y de su gestión....
3 a 5 días
Presencial residencial
Castellano, inglés, francés