Dinàmiques per a empreses i particulars

L'equip de la Cooperativa Humanitària, des de l'experiència personal i professional, contribueix al procés de transformació constant que experimenten les empreses a través de la transferència de capacitats i habilitats.

Emmarquem el procés principalment en tres àrees d'impacte:

 • Líder: millorar comportaments associats a la inspiració, facilitació i col·laboració.
 • Equip: facilitar l'evolució del treball en equip. Des de la fase d'enfrontament fins a la de cohesió (alt rendiment).
 • Organització: facilitar l'evolució dels atributs, dels valors i de la cultura.

L’emfatitzem a partir de models col·laboratius que fomenten la innovació, d'una manera integradora i vivencial basada en els principis i valors de l'ajuda humanitària.

Aquest col·lectiu de professionals experts i multidisciplinaris (coordinació d'emergències, gestió de seguretat, tècnics medicosanitaris, tècnics logístics, tècnics en aigua i sanejament i especialistes en aprovisionament) s'han vist confrontats en diferents ocasions a situacions d'emergència humanitària en què és imprescindible comptar amb procediments estandarditzats i equips d'alt rendiment per garantir la màxima qualitat, eficiència i eficàcia en el menor temps possible.

Durada:
Tallers de mínim 4 hores
Modalitat:
Presencial
Idiomes:
Castellà, català, anglès i francès

Objectius

Impulsar la transformació d'equips de treball en equips d'alt rendiment mitjançant la identificació i el desenvolupament d'habilitats, capacitats i valors com ara la integració, el lideratge, el treball en equip, la cohesió o el compromís.

Al capdavall, doncs, acompanyar a l'obertura de ment davant de nous reptes i crear una organització oberta.

Contingut

El contingut de les sessions de treball i la durada es definiran d'acord amb les necessitats, els objectius específics i les competències requerides per cada empresa o entitat privada.

La Cooperativa Humanitària compta amb un equip multidisciplinari àmpliament experimentat en la resposta a emergències humanitàries i el suport de professionals de desenvolupament de recursos humans que permetran als seus equips:

 • Detectar competències i habilitats directives que cal reforçar
 • Descobrir dinàmiques d'equips d'alt rendiment
 • Millorar capacitats de lideratge, treball en equip o solidaritat interna
 • Treballar eines de planificació de projectes
 • Assegurar l'orientació a resultats

Metodologia

Les metodologies definides i utilitzades dependran dels objectius finals de cada sessió i de les competències que cada empresa desitgi millorar per contribuir a la transformació interna. En qualsevol cas, les sessions poden incloure:

 • estudis de cas basats en emergències humanitàries reals i experiències pròpies
 • discussions de grup
 • simulacions o demostracions amb l'ús de materials originals
 • jocs de rol
 • exercicis individuals i grupals d'habilitats pràctiques

Experiència prèvia

PDF icon Descargar ficha (235.95 KB)
PDF icon Download datasheet (235.95 KB)
PDF icon Descarregar fitxa (235.95 KB)