Empreses i privats

La Cooperativa Humanitaria - Empresas y privados

Oferim activitats innovadores per a empreses i entitats privades que contribueixin a potenciar la transformació d'actituds internes, habilitats com el lideratge, la creativitat o l'orientació a resultats per impulsar equips d'alt rendiment. Exposem el personal a reptes i situacions crítiques a les quals fan front els treballadors humanitaris sobre el terreny.

També organitzem tallers i jornades orientades a sensibilitzar el personal d'empresa sobre la realitat de les crisis humanitàries i contribuir a valorar l'opció d'emprendre algun tipus d'activitat de responsabilitat social corporativa.

Impulsar la transformació d'equips de treball en equips d'alt rendiment mitjançant la identificació i el desenvolupament d'habilitats, capacitats i valors com ara la integració, el lideratge, el treball en equip, la cohesió o el compromís.

Al capdavall, doncs, acompanyar a l'obertura de...

Tallers de mínim 4 hores
Presencial
Castellà, català, anglès i francès
PDF icon Descargar ficha (235.95 KB)